PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Nurkiewicz

Urologia Polska 1981/34/1

Przydatność siatki hemostatycznej „Oxidised cellulose" ethicon w zaopatrzeniu miąższu nerki po wycięciu poprzecznym bieguna dolnego - Część I. Badania doświadczalne
Wojciech Nurkiewicz, Adam Alexandrowicz
Przydatność siatki hemostatycznej „Oxidised cellulose" ethicon w zaopatrzeniu miąższu nerki po wycięciu poprzecznym bieguna - Część II. Wstępna ocena kliniczna
Adam Alexandrowicz, Wojciech Nurkiewicz
Doświadczalne porównanie klinowego i poprzecznego wycięcia bieguna nerki. Badania morfologiczne
Wojciech Nurkiewicz, Jerzy Wałecki, Mmarek Woynarowski