PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Papesz

Urologia Polska 1978/31/3

Pacjent po siedemdziesiątce w oddziale urologicznym
Lesław Steinmetz, Janusz Filipiak, Wojciech Papesz