PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Rawski

Urologia Polska 1982/35/3-4

Pierwotny odpływ pęcherzowo-moczowodowy u młodych kobiet
Mieczysław Fryczkowski, Wojciech Rawski, Michał Pietrzyk