PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Rokicki

Urologia Polska 1989/42/4

POZIOM KWASU SJALOWEGO W SUROWICY KRWI, MOCZU ORAZ W HOMOGENATACH TKANKOWYCH CHORYCH NA RAKA LUB BRODAWCZAKA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Marek Rokicki, Wojciech Rokicki, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski