PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Woo H

Urologia Polska 2006/59/4

Zalecenia dotyczące leczenia chorych na raka pęcherza moczowego w stadium Ta, T1 i CIS - rekomendacje wynikające z Międzynarodowych Konsultacji na temat raka pęcherza (SIU 2005)
Sylvester Rj, Van Der Meijden A, Witjes Ja, Jakse G, Nonomura N, Cheng C, Torres A, Watson R, Kurth Kh, Nieder Am, Brausi M, Lamm D, O'donnell M, Tomita K, Woo H, Jewett Mas