PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Z. Kolar

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Laparoskopowe i klasyczne chirurgiczne leczenie chorób nadnerczy: ocena porównawcza
Vladimir Student, Richard Fiala, František Zátura, J. Vomacka, A. Vidlar, Z. Kolar