PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Lisiecki

Urologia Polska 1979/32/1

Operacyjne leczenie nadciśnienia tętniczego krwi u chorych z odpływem pęcherzowo-nerkowym do "małej nerki"
Mieczysław Fryczkowski, Kazimierz Załuczkowski, Alicja Kobierska-Szczepańska, Zbigniew Lisiecki