PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Maziarz

Urologia Polska 1980/33/4

Przydatność badania radioizotopowego 133-Xe w diagnostyce różnicowej niektórych schorzeń pęcherza moczowego (doniesienie tymczasowe)
Stanisław Cieśliński, Zbigniew Maziarz, Andrzej Sikorski