PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zenon P. Czuba

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.1 - Synergistyczny efekt cytotoksycznego działania ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), terapii fotodynamicznej i/lub cisplatyny na komórki raka pęcherza moczowego w badaniach in vitro
Ewelina Szliszka, Zenon P. Czuba, Wojciech Król, Aleksander Sieroń