PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zofia Osiecka

Urologia Polska 1988/41/2

OBUSTRONNE WODONERCZE U NIEMOWLĄT; RÓŻNE WSKAZANIA OPERACYJNE
Jacek Krasnopolski, Zygmunt H. Kaliciński, Zofia Osiecka, Alicja Sarosiek