PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

słowo kluczowe:
subcutaneus urinary diversion

Urologia Polska 2005/58/3

Subcutaneus urinary diversion ? alternative to percutaneus nephrostomy
Leszek Szymański, Marek Salagierski, Marek Lipiński, Małgorzata Goł±b-Lipińska, Leszek Jeromin