PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

słowo kluczowe:
wardenafil

Urologia Polska 2006/59/4

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności wardenafilu w warunkach życia codziennego: międzynarodowe badanie obserwacyjne 5373 polskich chorych po wprowadzeniu leku na rynek
Piotr Trypens, Andrzej Depko, Roland Dadej, Harald Landen