PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Józef Dzielicki

Urologia Polska 2004/57/3

Leczenie operacyjne niezstąpionych jąder w formie chirurgii jednego dnia z uwzględnieniem oceny śródoperacyjnej stanu gonady
Wojciech Korlacki, Józef Dzielicki

Urologia Polska 1993/46/1

Potrójny moczowód z potrójnym układem kielichowo-miedniczkowym u małego dziecka
Andrzej Paradysz, Andrzej Janicki, Mieczysław Fryczkowski, Józef Dzielicki