PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Comparison of methods of anesthesia used during radio-frequency ablation of renal tumors in patients with high operative risk
Article published in Urologia Polska 2006/59/3.

authors

Elżbieta Kołodziejczyk 1, Marcin Matuszewski 2, Kazimierz Krajka 2
1 Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku
2 Katedra i Klinika Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku

keywords

kidney, renal cell carcinoma, radio-frequency ablation, anaesthesia

summary

Introduction. Authors in their article present preliminary experience with different methods methods of anaesthesia used for radio-frequency ablation treatment of renal cell carcinoma. The treatment is based on destruction of cancer cells with heat energy created around needle electrode introduced into the tumor under ultrasound or CT control.
Material and method. The group of 17 patients was evaluated. in patients with renal tumores. Four methods of anaesthesia were utilized: local, deep sedoanalgesia, general and subarachnoidal.
Comparing these methods, authors monitored circulatory system (HR, BP), respiratory function (puls-oxymetry), time of the procedure, pain, patient's comfort and security and especially possibility to conduct such therapy in patient with high operative risk, when potential hazard of general anaesthesia is higher than risk of the surgery. Patients were qualified into ASA groups according to their general health condition. Pain was evaluated by VAS scale during surgery (in local and subarachnoidal anaesthesia) and 30 minutes after in all groups. In years 2003-2005 this treatment was implemented in 17 patients, 56 to 79 years old, qualified for ASA 3 and 4 groups.
Results. Despite of the kind of anaesthesia termoablation procedures were done in planned scheme. The shortest time of treatment was achieved with local anaesthesia but it was bound with the worst pain score. In sedoanalgesia group time of the procedure was 62 min. VAS ranged 3 to 5, in general anasthesia group the time was 89 minutes and the pain score was 3-4. In subarachnoidal anaesthesia group the time was 83 minutes and the pain score during and after procedure was 0-1.
Conclusions. In authors opinion basing on the collected data the best method of anaesthesia was subarachnoidal, especially in patients with high operative risks. It also creates the best condition to perform the operation for the urologist.

references

  1. Rohde D, Albers C, Mahnken A, Tacke J: Regional thermoablation of local or metastatic renal cell carcinoma. Oncol Rep 2003, 10 (3), 753-757.
  2. Zlotta AR, Wildshutz T, Raviv GI: Radiofrequency interstitial tumor ablation (RITA) is a possible new modality for treatment of renal cancer: ex vivo and in vivo experience. J Endourol 1991, 11, 251-255.
  3. Cieślikowski W, Skrzywanek P, Kwias Z: Termoablacja w leczeniu guzów nerek u chorych z dużym ryzykiem operacyjnym. Przeg Urol 2002, 6, 34-36.
  4. Kobielski J: Znieczulenie podpajęczynówkowe (rdzeniowe). Znieczulenie przewodowe. PZWL 1992, 27, 95.
  5. Łopoć M, Mayzner-Zawadzka E: Przyczyny niepowodzeń znieczulenia podpajęczynówkowego. Anest Inten Terapia 2004, 36, 203.
  6. Kusza K: Znieczulenie regionalne u pacjentów z ASA III. Ból 2005, 6, 31.
  7. Pavlovich CP, McClellan MW, Choyke PLet al: Percutaneous radio frequency ablation of small renal tumors: initial results. J Urol 2002, 167, 10-15.
  8. Gervais DA, McGovern FJ, Wood BJ: Radiofrequency ablation of renal cell carcinoma: early clinical experience. Radiology 2000, 217, 665-671.

correspondence

Elżbieta Kołodziejczyk
Klinika Urologii AMG
ul. Kliniczna 1A
80-402 Gdańsk
tel. (058) 349 38 23
urologia@amg.gda.pl