PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Prognostic value of histological examination of renal cell carcinoma
Article published in Urologia Polska 2008/61/1.

authors

Iwona Wypychowska, Anna Bąkiewicz, Stanisław Sporny
Zakład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu
Zakładu Patomorfologii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

keywords

kidney, renal cell carcinoma, bcl-2, PCNA, prognosis, immunohistochemistry

summary

Introduction. Renal cell carcinoma is the tumor deriving from the renal tubular epithelium (WHO) in which, apart from traditional prognostic factors, such as: stage, grade and histological type, investigations of others indicators of biological malignancy are carried out.

Material and methods. Histological and clinical analyses were performed on nephrectomy material from Voivodeship Hospital in

Kalisz – 77 cases of patients with well known follow-up were selected (44 men and 33 women, mean age 61,1 ±10,9). After the
gross examination, histological slides (H+E) and immunohistochemical staining (ABC technique with use of commercial PCNA and
bcl-2 DAKO antibodies) were prepared.Statistical analysis of following parameters was performed: age, sex, survival, smoking, alcohol consumption, tumor size, histological type of carcinoma, hemorrhages into the tumor, tumor necrosis, infiltration of perirenal fat tissue, infiltration of renal vein and PCNA and bcl-2 indexes.

Results. Five histological types of renal cell carcinoma were distinguished: clear cell carcinoma (53), granular cell carcinoma (5), papillary carcinoma (10), chromophobe carcinoma (7), cystic carcinoma (2).

Statistically significant dependences were revealed: 1. Significantly poorer prognosis is observed in alcohol consuming patients. 2. The
presence of necrosis and infiltration of perirenal fat tissue and renal vein makes the prognosis worse. 3. The worst prognosis is associated
with granular cell carcinoma. 4.There is high index of immunoreactivity of bcl-2 in deeply invasive neoplasms.

Conclusion. The PCNA and bcl-2 staining may be useful, in addition to the classic microscopic examination result, in distinguishing
worse prognosing cases.

references

 1. Borówka A, Szcześniak C: Zalecenia postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w raku nerki. Współcz Onkol 2004, 8, 181-188.
 2. Dobruch J, Borówka A, Grotthuss G, Dzik T: Charakterystyka onkologiczna guzów nerki wnikających do naczyń żylnych. Urol Pol 2007, 60, 42-47.
 3. Denzinger S, Otto W, Burger M et al: Sporadic renal cell carcioma in young and elderly patients: are there different clinicopathological features and disease specific survival rates? World J Surg Onco 2007, 5, 5-16.
 4. Stachura J, Domagała W: Patologia, znaczy słowo o chorobie. Kraków, PAU, 2005, t II, cz I, str. 916-921, t I, str. 191-205.
 5. Pavlovich ChP, McClellan MW, Eyler RA et al: Renal tumors in the Birt- Hogg-Dube Syndrome. Am J Surg Pathol 2002, 26, 1542-1552.
 6. Pantuck A, Zisman A, Belldegrun A: The changing natural history of renal cell carcinoma. J Urol 2001, 166, 1611-1623.
 7. Kamat AM, Shock RP, Naya Y et al: Prognostic value of body mass index in patients undergoing nephrectomy for localized renal tumors. Urology 2004, 63, 46-50.
 8. Eble JN, Sauter G, Epstein JI, Sesterhenn IA: World Health Organization Classification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs. IARC Press, Lyon 2004, str. 10-43.
 9. http:// pathologyoutlines.com (8 lipca 2007)
 10. Zieliński H: Wczesne wykrywanie raka nerki. Współcz Onkol 2005, 9, 98-100.
 11. Ficarra V, Righetti R, Pilloni S et al: Prognostic factors in patients with renal cell carcinoma: retrospective analysis of 675 cases. Eur Urol 2002, 41, 190-198.
 12. Grabowski M, Sikorski A: Przeżywalność chorych po nefrektomii z powodu raka nerkowokomórkowego w materiale własnym. Urol Pol 2003, 56, 17-21.
 13. Musiał J, Sporny S: Wartość prognostyczna badania patomorfologicznego w rakach nerki. Pol Przegl Chir 2002, 74, 446-453.
 14. Medeiros LJ, Gelb AB, Weiss LM: Renal cell carcinoma. Prognostics significance of morphologic parameters in 121 cases. Cancer 1988, 61, 1639-1651.
 15. Rabbani F, Hakimian P, Reuter VE et al: Renal vein or inferior vena caval extension in patients with renal cortical tumors: impact of tumor histology. J Urol 2004, 171, 1057-1061.
 16. Thompson RH, Leibovich BC, Cheville JC et al: Is renal sinus fat invasion the same as perinephric fat invasion for pT3a renal cell carcinoma? J Urol 2005, 174, 1218-1221.
 17. Bilikiewicz A: Psychiatria. Warszawa, PZWL, 2001, str. 220-221.
 18. Faran G, Dworakowska D, Jassem E: Kliniczne znaczenie immunohistochemicznej ekspresji białek p53, Bcl-2 i Bax u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca. Praca poglądowa. Współcz Onkol 2004, 8, 328-337.
 19. Szturmowicz M: Markery nowotworowe w raku płuca. Medycyna po Dyplomie 2005, 14, 190-198.
 20. htpp://www.ihcworld.com (8 lipca 2007)
 21. Dworakowska D: Rola białka p53, pRb, p21 WAF1/CIP1, PCNA, mdm2 oraz cykliny D1 w regulacji cyklu komórkowego oraz apoptozy. Onkol Pol 2005, 8, 223-228.
 22. Itoi T, Yamana K, Bilim V et al: Impact of frequent Bcl-2 expression on better prognosis in renal cell carcinoma patients. Br J Cancer 2004, 90, 200-205.
 23. Huang A, Fone PD, Gandour-Edwards R et al: Immunohistochemical analysis of bcl-2 protein expression in renal cell carcinoma. J Urol 1999, 162, 610-613.
 24. Delahunt B: Histopathologic prognostic indicators for renal cell carcinoma. Semin Diagn Pathol 1998, 15, 68-76.
 25. Seki H, Nagamori S, Koyanagi T: Expression of proliferating cell nuclear antigen (PCNA) in renal cell carcinoma. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 1995, 86, 1475-1482.
 26. Sejima T, Miyagawa I: Expression of bcl-2, p53 oncoprotein, and proliferating cell nuclear antigen in renal cell carcinoma. Eur Urol 1999, 35, 242-248.

correspondence

Stanisław Sporny
ul. Pomorska 251
92-213 Łódź
tel. (042) 675 76 35
sporny@csk.am.lodz.pl