PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej z oszczędzeniem i bez oszczędzenia pęczków naczyniowo-nerwowych. Doniesienie wstępne
Artykuł opublikowany w Urologii Polskiej 2005/58/Suplement 1.

autorzy

Piotr Petrasz, Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski