PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Petrasz

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Tumorektomia retroperitoneoskopowa – standard w organooszczędnym radykalnym leczeniu chorych na raka nerki? Doświadczenia jednego ośrodka
Piotr Petrasz, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski
Tumorektomia laparoskopowa z dostępu pozaotrzewnowego jako odwzorowanie techniki operacji otwartej
Marcin Słojewski, Marcin Gałęski, Artur Lemiński, Adam Gołąb, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski
Radykalna nefrektomia laparoskopowa w przypadkach guzów T3
Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Adam Gołąb, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2008/61/1

Częściowe laparoskopowe wycięcie pęcherza moczowego z powodu endometriozy
Marcin Słojewski, Adam Gołąb, Artur Lemiński, Piotr Petrasz, Agata Kaliszczak, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 13.2 - Ocena ukrwienia prącia w trakcie wzwodu u mężczyzn po prostatektomii radykalnej. Obserwacja pięcioletnia
Andrzej Gołubiński, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej z oszczędzeniem i bez oszczędzenia pęczków naczyniowo-nerwowych. Doniesienie wstępne
Piotr Petrasz, Andrzej Gołubiński, Andrzej Sikorski

Urologia Polska 2004/57/2a

ARI-2: Czynniki rokownicze przy raku pęcherza moczowego - na podstawie doświadczeń jednego ośrodka w grupie 201 pacjentów po radykalnej cystektomii
Artur Lemiński, Marcin Słojewski, Piotr Petrasz, Andrzej Sikorski