PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek Anusik

Urologia Polska 2007/60/4

Zastosowanie opatrunku hemostatycznego TachoComb® w przypadkach powierzchownych obrażeń śledziony w przebiegu nefrektomii z powodu raka nerki
Henryk Zieliński, Bohdan Pawlicki, Jacek Anusik, Leszek Bortnowski, Grzegorz Piotrowicz, Marek Gałka

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 21 - Remisja mnogich przerzutów do płuc w przebiegu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po embolizacji tętnicy nerkowej, nefrektomii i adjuwantowej immunochemioterapii
Tomasz Syryło, Henryk Zieliński, Włodzimierz Chudzik, Jacek Anusik, Grzegorz Piotrowicz, Paweł Nurzyński, Magdalena Zagrodzka, Bernard Jaroń

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Wykrywanie materiału genetycznego wirusów brodawczaka ludzkiego (HPV) w materiale pobranym od pacjentów z chorobami narządów moczowo-płciowych - doniesienie wstępne
Jacek Anusik, Marek Tomasz Szkoda, W. Kozłowski, B. Litwińska, Bronisław Stawarz
Wyniki interdyscyplinarnego leczenia zawansowanych guzów nerek
Andrzej Małczyński, Henryk Zieliński, Jacek Anusik, Włodzimierz Chudzik, Sylwia Oborska, Paweł Nurzyński, Jakub Żołnierek, Cezary Szczylik
Ocena zależności wyników leczenia urazów moszny od czasu podjęcia leczenia
Włodzimierz Chudzik, Andrzej Małczyński, Jacek Anusik, Henryk Zieliński