PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Agnieszka Bednarska

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Bakteryjne zakażenia układu moczowego u pacjentów szpitala klinicznego w Warszawie
Alicja Rokosz, Katarzyna Kot, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak

Urologia Polska 2005/58/2

Bakteryjne czynniki zakażeń układu moczowego u hospitalizowanych pacjentów oraz ich wrażliwość na leki przeciwbakteryjne
Alicja Rokosz, Agnieszka Bednarska, Mirosław Łuczak