PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Antczak

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Chłoniak pęcherza moczowego. Opis przypadku
Łukasz Wojnar, Zbigniew Kwias, Michał Malkowski, Andrzej Antczak, Witold Malendowicz
W jakiej grupie chorych na raka stercza można oczekiwać największego zysku w przypadku zastosowania uzupełniającej radioterapii po radykalnej prostatektomii?
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Michał Hrab

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 7.3 - Objawy uboczne radioterapii konformalnej raka stercza
Piotr Milecki, Tomasz Piotrowski, Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski
KOD: 3.3 - Leczenie w przypadku kamicy moczowodowej metodą ESWL przy użyciu litotryptera piezoelektrycznego - analiza doświadczenia klinicznego
Michał Krawczyński, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Roland Dadej, Michał Hrab, Michał Kretkowski

Urologia Polska 2006/59/1

Rzadki przypadek ciał obcych pęcherza moczowego i cewki moczowej u 19-letniego mężczyzny
Roland Dadej, Michał Krawczyński, Andrzej Antczak

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Paliatywna radioterapia u chorych z przerzutami do kości w przebiegu raka gruczołu krokowego
Piotr Milecki, Zbigniew Kwias, Tomasz Stachowski, Andrzej Antczak
Zastosowanie czasowych stentów śródcewkowych u chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Tomasz Stachowski, Zbigniew Kwias, Tomasz Deja, Ryszard Szpera, Tomasz Piernik, Włodzimierz Kowalczyk, Patryk Gmerek, Andrzej Antczak
Ocena częstości występowania i nasilenia zaburzeń wzwodu prącia u mężczyzn leczonych urologicznie
Roland Dadej, Brunon Dadej, Magdalena Snoch-Bazar, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak, Wojciech Cieślikowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PVI-7: Ocena powikłań urologicznych po wszczepieniu protez naczyniowych
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Jacek Rataj, Tomasz Stachowski, Stanisław Zapalski, Marcin Gabryel, Paweł Zieliński, Zbigniew Krasiński, Ryszard Staniszewski

Urologia Polska 1997/50/3

ALGORYTMY DECYZYJNE W LECZENIU KAMICY MOCZOWEJ METODĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Witold Woźniak, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski
POSZUKIWANIE ISTOTNYCH ATRYBUTÓW W ANALIZIE DOŚWIADCZEŃ NAD LECZENIEM KAMICY MOCZOWEJ ZA POMOCĄ ESWL
Andrzej Antczak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Krzysztof Słowiński, Jerzy Stefanowski

Urologia Polska 1995/48/3

OCENA WYNIKÓW LECZENIA CHORYCH Z POJEDYNCZYM KAMIENIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ METODĄ ESWL
Witold Woźniak, Zbigniew Kwias, Wojciech Sawicki, Andrzej Antczak