PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Andrzej Preisner

Urologia Polska 1998/51/1

PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA PROFILOMETRII CEWKOWEJ W NIETRZYMANIU MOCZU U KOBIET
Andrzej Preisner, Piotr Radziszewski, Wojciech Szewczyk
OCENA PRZYDATNOŚCI ULTRASONOGRAFII PRZEZODBYTNICZEJ STERCZA (TRUS) W DIAGNOSTYCE RAKA TEGO NARZĄDU
Wojciech Szewczyk, Marcin Szkodny, Andrzej Preisner, Krzysztof Bar