PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Barbara Karasewicz

Urologia Polska 1985/38/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE PIERWOTNEGO RAKA MOCZOWODU
Barbara Karasewicz, Janusz Darewicz, Bohdan Cylwik

Urologia Polska 1983/36/1

Przypadek przetoki tętniczo-żylnej nerki leczonej metodą superselektywnej embolizacji
Marian Klamut, Janusz Darewicz, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Barbara Karasewicz
Wstrząs uczuleniowy jako powikłanie ureteropielografii
Krzysztof Rogowski, Barbara Karasewicz, Eugeniusz Malczyk