PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Elwira Bakuła-Zalewska

Urologia Polska 2006/59/4

Rzadki przypadek przyzwojaka pęcherza moczowego
Roman Sosnowski, Tomasz Demkow, Marcin Ligaj, Elwira Bakuła-Zalewska, Wojciech Rogowski