PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Frantiąek Zátura

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Laparoskopowe i klasyczne chirurgiczne leczenie chorób nadnerczy: ocena porównawcza
Vladimir Student, Richard Fiala, Frantiąek Zátura, J. Vomacka, A. Vidlar, Z. Kolar
Porównanie wyników biopsji stercza wykonywanej z wykorzystaniem jedno- i dwupłaszczyznowej ultrasonografii przezodbytniczej
Kamil Belej, Martin Hrabec, Richard Fiala, Frantiąek Zátura
Modyfikacja oceny parametru VLPP z wykorzystaniem zewnętrznej kamery oraz barwnika przy jednoczesnym zastosowaniu ultrasonografii przezpochwowej - nowy standard w diagnozowaniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet
Radovan Vrtal, Frantiąek Zátura, Richard Fiala, Michal Grepl