PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ireneusz Fatek

Urologia Polska 1987/40/3

KAMICA MOCZOWODOWA POWIKŁANA PĘKNIĘCIEM DOLNEGO KIELICHA NERKI
Lech Lipiec, Ireneusz Fatek, Jan Łukomski

Urologia Polska 1986/39/4

DEFORMACJE PĘCHERZA MOCZOWEGO W PRZEBIEGU GUZÓW NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ
Stanisław Maj, Ireneusz Fatek, Lech Lipiec, Stefan Olszewski