PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jacek S. Kossakowski

Urologia Polska 1993/46/3

Pierwotny czerniak złośliwy męskiej cewki moczowej
Jan Faryna, Jacek S. Kossakowski

Urologia Polska 1979/32/2

Własny sposób umocowania cewnika balonowegow przypadkach krwawienia z loży gruczolaka lub szyi pęcherza
Jacek S. Kossakowski

Urologia Polska 1979/32/1

Wyniki operacyjnego leczenia nowotworów nerek
Jacek S. Kossakowski
Torbiel okołocewkowa u kobiety. Blaski i cienie urologii ginekologicznej
Mirosław Kazoń, Barbara Nowakowska, Jacek S. Kossakowski, Piotr Rysiński

Urologia Polska 1978/31/3

Fractura penis
Mirosław Kazoń, Jacek S. Kossakowski
Przypadek obustronnej kamicy nerkowej i złośliwego nowotworu nerki lewej
Jacek S. Kossakowski, Mirosław Kazoń

Urologia Polska 1978/31/2

Ropnie nerek po prostatektomii
Mirosław Kazoń, Jacek S. Kossakowski