PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Friedlender

Urologia Polska 1981/34/2

Urazowe pęknięcie najądrza u chłopca
Jerzy Friedlender

Urologia Polska 1980/33/3

Ocena operacyjnego leczenia ureterocele przemieszczonego wycięciem moczowodu i części podwójnej nerki
Jerzy Friedlender

Urologia Polska 1980/33/1

Wypadające ureterocele u niemowląt
Jerzy Friedlender