PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Jerzy Sokołowski

Urologia Polska 2008/61/1

Guz włóknisto-nabłonkowy moczowodu
Jacek Jastrzębski, Jerzy Sokołowski, Ryszard Herbeć, Marek Fiutowski, Wojciech Witkiewicz

Urologia Polska 1997/50/1

CHŁONKOBRZUSZE PO USUNIĘCIU WĘZŁÓW CHŁONNYCH PRZESTRZENI AOTRZEWNOWEJ W RAKU JĄDRA. ROZPOZNANIE I LECZENIE PREZENTACJA 2 PRZYPADKÓW
Jerzy Sokołowski, Paweł Kowal

Urologia Polska 1988/41/4

PRZEZSKÓRNA PRZETOKA NERKOWA
Jerzy Sokołowski

Urologia Polska 1986/39/4

PRZYDATNOŚĆ KLINICZNA CEWNIKA ?S"
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski

Urologia Polska 1985/38/1

OCENA ZESPOLENIA MOCZOWODOWO-JELITOWEGO ZMODYFIKOWANYM SPOSOBEM LEADBETTERA
Jarowit Stolarczyk, Jerzy Sokołowski

Urologia Polska 1983/36/4

Ciągła farmakologiczna blokada nerwów międzyżebrowych po zabiegach operacyjnych z dostępu lędźwiowego
Jerzy Sokołowski