PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Krzysztof W. Zieliński

Urologia Polska 2006/59/2

Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy - czy są możliwym objawem zakażenia nanobakteriami?
Krzysztof W. Zieliński, Marek Sosnowski, Dorota Snopkowska, Dariusz Młoczkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 5 - Zwapnienia węzłów chłonnych miednicy: ciekawostka morfologiczna czy możliwy objaw zakażenia nanobakteriami?
Marek Sosnowski, Krzysztof W. Zieliński, Dorota Snopkowska, Dariusz Młoczkowski

Urologia Polska 1987/40/2

BADANIA PATOMORFOLOGICZNE USZKODZENIA NEREK W DOŚWIADCZALNYM URAZIE POWIETRZNĄ FALĄ UDERZENIOWĄ
Krzysztof W. Zieliński, Czesław Pawlak, Andrzej Kulig, Eugeniusz Miękoś