PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Michał Martyński

Urologia Polska 1989/42/1

ZASTOSOWANIE TESTU PRZEPŁYWOWO-CISNIENIOWEGO WE WCZESNEJ OCENIE SKUTECZNOŚCI LECZENIA OPERACYJNEGO WODONERCZA U DZIECI
Michał Martyński, Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński

Urologia Polska 1987/40/2

MAGPI ? PRZEMIESZCZENIE UJŚCIA I PLASTYKA ŻOŁĘDZI W LECZENIU SPODZIECTW ŻOŁĘDZIOWYCH W ROWKU ZAŻOŁĘDNYM
Marek Orkiszewski, Michał Martyński
MEZOBLASTYCZNY NERCZAK WRODZONY (NEPHROMA MESOBLASTICUM CONGENITUM) U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Michał Martyński, Jan Nowak, Katarzyna Berdnardczyk, Grażyna Zengteler

Urologia Polska 1986/39/4

WRODZONA DYSPLAZJA TORBIELOWATA NEREK U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT
Andrzej Jankowski, Wacław Zieliński, Michał Martyński