PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Paweł Kroll

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 10.1 - Czynnościowa klasyfikacja wstecznych odpływów pęcherzowo-moczowodowych na podstawie badań wideo-urodynamicznych
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Jacek Zachwieja, Alfred Warzywoda
KOD: 10.2 - Zastosowanie przetoki wyrostkowo-skórnej (operacja Mitrofanoff-Malone) w chirurgicznym leczeniu zaparć i nietrzymania stolca u pacjentów z pęcherzem neurogennym
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski
KOD: 10.2 - Zespół kotwiczenia rdzenia kręgowego: od urodynamiki do neurochirurgii
Paweł Kroll, Krzysztof Strzyżewski, Andrzej Jankowski
KOD: 17 - Dlaczego nie polegamy tylko na ultrasonografii w ,,zespole ostrej moszny"?
Paweł Kroll, Andrzej Jankowski, Przemysław Mańkowski, Anna Jażdżewska, Paweł Juszczak, Małgorzata Warzywoda
KOD: 21 - Ocena porównawcza gojenia rany nerki zaopatrywanej klejem fibrynowym i szwami poliglaktynowymi w modelu eksperymentalnym młodego szczura
Paweł Kroll

Urologia Polska 1998/51/4

LIST DO REDAKCJI
Paweł Kroll