PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Rysiński

Urologia Polska 1982/35/1-2

Przypadek niezwykłej lokalizacji ciała obcego po usunięciu nerki
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Mieczysław Chodkowski

Urologia Polska 1981/34/3-4

Odległe wyniki zespolenia urazowego pęknięcia nerki za pomocą polskiego kleju tkankowego ?chirurcoll"
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Longina Rachwał-Sochacka, Barbara Zofia Zielińska

Urologia Polska 1979/32/4

Zespolenie moczowodów jako sposób leczenia odpływu w przypadku zdwojenia miedniczek i moczowodów
Mirosław Kazoń, Piotr Rysiński, Barbara Zofia Zielińska

Urologia Polska 1979/32/1

Torbiel okołocewkowa u kobiety. Blaski i cienie urologii ginekologicznej
Mirosław Kazoń, Barbara Nowakowska, Jacek S. Kossakowski, Piotr Rysiński