PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Waldemar Kluszczyński

Urologia Polska 1981/34/3-4

Samoistne pęknięcie nerki
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński, Ireneusz Cyperling

Urologia Polska 1979/32/3

Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński
Rak in situ pęcherza moczowego, symulujący zapalenie gruźlicze i leczony operacyjnie
Ludwik Jerzy Mazurek, Waldemar Kluszczyński