PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wojciech Król

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Izoflawony: związki pochodzenia naturalnego, potęgujące działanie TRAIL w chemoprewencji raka stercza
Ewelina Szliszka, Bogdan Mazur, Grażyna Pietsz, Wojciech Król
Uwrażliwienie komórek raka stercza na cytotoksyczne działanie ligandu czynnika martwicy nowotworu indukujacego apoptozę (TRAIL) po zastosowaniu taksanów
Ewelina Szliszka, Joanna Bronikowska, Anatol Majcher, Jerzy Miszkiewicz, Wojciech Król

Urologia Polska 2007/60/2

Cytotoksyczne działanie ligandu, czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), na komórki raka pęcherza moczowego po zastosowaniu wybranych cytostatyków
Ewelina Szliszka, Anatol Majcher, Maciej Domino, Grażyna Pietsz, Wojciech Król

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 8.1 - Synergistyczny efekt cytotoksycznego działania ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL), terapii fotodynamicznej i/lub cisplatyny na komórki raka pęcherza moczowego w badaniach in vitro
Ewelina Szliszka, Zenon P. Czuba, Wojciech Król, Aleksander Sieroń