PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Dumański

Urologia Polska 1987/40/2

NOWY SPOSÓB PODŚLUZÓWKOWEGO PRZESZCZEPIENIA MOCZOWODÓW PODWÓJNYCH U DZIECI
Zygmunt H. Kaliciński, Włodzimierz Joszt, Wojciech Perdzyński, Jerzy Kansy, Alicja Sarosiek, Zbigniew Dumański

Urologia Polska 1986/39/3

BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD GOJENIEM SIĘ RANY NERKI OPATRZONEJ WOLNYM LUB USZYPUŁOWANYM PŁATEM OTRZEWNEJ ŚCIENNEJ
Ryszard Cieślik, Bronisław Stawarz, Zbigniew Dumański, Jerzy Stabiszewski