PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne
list of articles:

Effect of environment on the development of nephrolithiasis
Article published in Urologia Polska 1979/32/4.

authors

Zbigniew Kwias, Marek Turski, Wojciech Twardosz
Klinika Urologicznej AM w Poznaniu
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. W. Twardosz

summary

The authors report heir investigations in a group of 717 farm workers and 299 fishermen on the prevalence of nephrolithiasis. A significant correlation was obseryed between the incidence of this disease and the degree of hardness of drinking water. Patients with nephrolithiasis had usually a monotonous diet con-sisting mainly of milk and dairy products.

references

  1. 1. Alken C. E., Herman G.: Untersuchungen iiber die Urolithiasis unter besonde-rer Beriicksichtigung der Beviilkerungsstatistik. Urol. Inter., 1957, 4, 130. — 2. Da-valos A.: The rarily of stones in the urinary tract in the wet tropics. J. Urol., 1945, 54, 182. — 3. Gaches C. G. C, Gordon I. R. S., Shore D. F., Roberts J. B. M.: Urinary lithiasis in Childhood in the Bristol Clinical Area. Brit. J. Urol., 1975, 47, 115. — 4. Prien E. L.: Relationship between pathogenesis, structure and com-positions of calculi. J. Urol., 1949, 61, 820. — 5. Twardosz Wl., Grzegorzewska A., Atler J.: Porównanie wybranych parametrów klinicznych kamicy moczanowej z innymi rodzajami kamicy. Pol. Przeg. Chir., 1977, 2a, 227. — 6. Zieliński J.: Ka­mica moczowa w Polsce. Urol. Pol., 1954, VII, 118.

correspondence

Klinika Urologiczna AM
ul. Długa 2
61-848 Poznań

Praca wpłynęła do redakcji: 6.XII.1977 r.