PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 2002/55/4

Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 2002/55/1

Wykorzystanie poszerzonego moczowodu do augmentacji pęcherza neurogennego u dzieci
Lidia Skobejko-Włodarska, Jerzy Czyż, Krystyna Strulak, Piotr Gastoł, Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Mieczysław Śmigielski

Urologia Polska 2001/54/4

Komentarz do pracy „Torbiele proste nerek u dzieci
Czesław Szymkiewicz
Komentarz do pracy „Leczenie operacyjne dziewczynek z wrodzonym przerostem nadnerczy\"
Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 2001/54/3

Sprawozdanie z XII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej (ESPU) i III Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Zaburzeń Trzymania Moczu u Dzieci (ICSC)
Jerzy Czyż, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 2000/53/2

KOMENTARZ DO PRACY: NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 1994/47/1a

Zespół wierzchniactwa i wynicowanego pęcherza
Czesław Szymkiewicz
Wady odbytu i odbytnicy u dzieci z wynicowaniem pęcherza moczowego
Czesław Szymkiewicz, Małgorzata Baka-Jakubiak, Lidia Skobejko-Włodarska, Krystyna Strulak, Wojciech Kamiński

Urologia Polska 1992/45/1

Przeszczepienie nerek u chłopców z niewydolnością, nerek spowodowaną zastawkami cewki tylnej
Piotr Kaliciński, Sylwester Prokurat, Piotr Gastoł, Ryszard Grenda, Czesław Szymkiewicz

Urologia Polska 1984/37/3

BADANIE ENDOSKOPOWE I GENITOGRAFIA U DZIECI
Czesław Szymkiewicz, Mieczysław Śmigielski, Marek Pędich