PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janina Szymańska

Urologia Polska 1985/38/2

WARTOŚĆ ORCHIDEKTOMII W LECZENIU ESTROGENO--OPORNYCH NOWOTWORÓW STERCZA
Leszek Jaromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki
ZAKAŻENIA SZPITALNE W KLINICE UROLOGII AM W ŁODZI
Leszek Jeromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki, Elżbieta Sobolewska, Iwona Brygier

Urologia Polska 1982/35/3-4

Zrostowo-zapalne zmiany zagięcia wątrobowego okrężnicy naśladujące kolkę nerkową prawostronną
Jerzy Wiśniewski, Janina Szymańska, Jacek Sosnowski