PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Zbigniew Ziętek

Urologia Polska 1996/49/4

POZIOM SWOISTEGO ANTYGENU STERCZOWEGO (PSA) A UKŁAD FIBRYNOLIZY W RAKU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Maria Kotschy, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 1996/49/1

MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY NAJĄDRZA
Zbigniew Ziętek, Zbigniew Wolski, Zdzisław Skok

Urologia Polska 1995/48/3

ZACHOWANIE SIĘ PLAZMINOGENU I α2-ANTYPLAZMINY WE KRWI CHORYCH OPEROWANYCH Z POWODU RAKA I ŁAGODNEGO ROZROSTU GRUCZOŁU KROKOWEGO
Iza Iwan-Ziętek, Zbigniew Ziętek, Maria Kotschy, Ferdynand Tyloch

Urologia Polska 1995/48/2

MASYWNY KRWIOMOCZ NA TLE WRZODU HUNNERA
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Ferdynand Tyloch, Maria Kotschy

Urologia Polska 1994/47/3

Osoczowe inhibitory układu krzep- nięcia i fibrynolizy na tle wybranych parametrów układu hemostazy we krwi chorych operowanych na raka gruczołu krokowego
Zbigniew Ziętek, Iza Iwan-Ziętek, Maria Kotschy, Ferdynand Tyloch