PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Aleksander Łapuć

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 12.2 - Zastosowanie metody trans obturator tape-obtape przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet
Magdalena Mikulska-Jovanović, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć, Maciej Gruszczyński, Tomasz Drewa
KOD: 12.2 - Porównanie wyników leczenia chorych na wysiłkowe nietrzymanie moczu z zastosowaniem taśm trans vaginal tape (TVT) i trans obturator tape (TOT)
Zbigniew Wolski, Magdalena Mikulska-Jovanović, Aleksander Łapuć, Zbigniew Trzepizur, Marek Sosnowski, Eugeniusz Miękoś

Urologia Polska 2005/58/3

Ocena niektórych parametrów reaktywności typu komórkowego w populacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej u chorych na gruczolakoraka stercza
Anna Helmin-Basa, Lidia Gackowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda, Marcin Sawicki, Ryszard Gołda, Izabela Kubiszewska, Jacek Michałkiewicz, Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć

Urologia Polska 1997/50/3

ZAGROŻENIE ZAKAŻENIEM WIRUSEM HIV PODCZAS ZABIEGÓW I OPERACJI UROLOGICZNYCH
Zbigniew Wolski, Aleksander Łapuć, Andrzej Szymański
SPRAWOZDANIE Z I MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM ?AIDS A PRACOWNIK SŁUŻBY ZDROWIA" BYDGOSZCZ 20-22.11.1996
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski, Andrzej Szamański

Urologia Polska 1997/50/2

SPRAWOZDANIE Z II SYMPOZJUM UROLOGII ONKOLOGICZNEJ "ZASTĘPCZY PĘCHERZ JELITOWY U KOBIET" BYDGOSZCZ, 6.12.1996 R.
Aleksander Łapuć, Zbigniew Wolski

Urologia Polska 1996/49/1

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA V EUROPEJSKIM LETNIM FORUM UROLOGICZNYM - PUMERAND, HOLANDIA 11-17. 06. 1995 r.
Aleksander Łapuć, Andrzej Petrus