PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Cezary Brzozowski

Urologia Polska 1992/45/1

Sprawozdanie z VII Sympozjum Urologii Dziecięcej \"Vahula urethrae\"
Tomasz Ferenz, Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1991/44/1

Ocena wartości diagnostycznej urografii, ultrasonografii i tomografii komputerowej u chorych na raka jasnokomórkowego nerki
Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka, Janusz Gołębiewski
Przetoka pęcherzowo-pochwową jako powikłanie przezcewkowego nacięcia ureterocele
Cezary Brzozowski, Tadeusz Krzeski, Andrzej Borówka
Leczenie pourazowego zarośnięcia męskiej cewki moczowej metodą endoskopowej tunelizacji
Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka, Janusz Judycki
Sprawozdanie z VI.Sympozjum Urologii Dziecięcej
Cezary Brzozowski

Urologia Polska 1990/43/2

BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD LOSAMI PASTY TEFLONOWEJ I 2ELU KOLAGENOWEGO PO ICH WSTRZYKNIĘCIU W OBRĘB ŚCIANY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Andrzej Borówka, Roman Pykało, Krzysztof Pych, Cezary Brzozowski

Urologia Polska 1990/43/1

SPRAWOZDANIE Z V SYMPOZJUM UROLOGII DZIECIĘCEJ
Cezary Brzozowski