PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Piotr Trypens

Urologia Polska 2006/59/4

Ocena bezpieczeństwa i skuteczności wardenafilu w warunkach życia codziennego: międzynarodowe badanie obserwacyjne 5373 polskich chorych po wprowadzeniu leku na rynek
Piotr Trypens, Andrzej Depko, Roland Dadej, Harald Landen

Urologia Polska 1997/50/1

BRODAWCZAK ODWRÓCONY (PAPILLOMA INVERSUM) PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Maciej Czaplicki, Piotr Dobroński, Piotr Trypens, Roman Pykało, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1996/49/2

OCENA PRZYDATNOŚCI KLINICZNEJ TESTU BARD BTA W DIAGNOSTYCE GUZÓW PĘCHERZA MOCZOWEGO
Ewa Koźmińska, Piotr Trypens, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1989/42/4

MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY PĘCHERZA MOCZOWEGO
Tomasz Demkow, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Piotr Trypens

Urologia Polska 1988/41/3

NERKA NADLICZBOWA
Tadeusz Krzeski, Zbigniew Wolski, Janusz Gołębiewski, Piotr Trypens