PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Ryszard Hanecki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – postępowanie zabiegowe. Leczenie operacyjne czy endoskopowe?
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2007/60/4

Ilościowa i jakościowa ocena zaburzeń wzwodu u chorych poddanych leczeniu zabiegowemu z powodu łagodnego rozrostu stercza
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Krzysztof Pych, Bartosz Dybowski, Albert Gugała, Grzegorz Madej, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 13.1 - Funkcje seksualne i wyniki nocnego monitorowania sztywności i tumescencji prącia u mężczyzn z dolegliwościami z dolnych dróg moczowych
Tomasz Jakubczyk, Piotr Kryst, Bartosz Dybowski, Ryszard Hanecki, Albert Gugała, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-2: Odległy wynik leczenia pourazowego priapizmu u sześcioletniego chłopca
Joanna Broda, Tomasz Jakubczyk, Bartosz Dybowski, Artur Wojciechowski, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski
RIV-3: Skuteczność i bezpieczeństwo alfuzosyny, stosowanej raz dziennie w dawce 10 mg w grupie 196 mężczyzn z łagodnym rozrostem stercza
Andrzej Borkowski, Ryszard Hanecki, Cezary Torz
SNV-4: Sexual function and quality of life in 196 BPH men treated with alfuzosin 10 mg once-daily
Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski, Cezary Torz

Urologia Polska 1996/49/3

SPRAWOZDANIE Z X SYMPOZJUM UROLOGII DZIECIĘCEJ REFLUXUS VESICO-URETERALIS WARSZAWA, 1994 r.
Tomasz Ferenz, Jan Karol Wolski, Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka

Urologia Polska 1994/47/3

Sprawozdanie z Międzynarodowej Roboczej Konferencji\' „Chirurgiczne Leczenie Spodziectwa\". Bratysława, 15.06.1993
Tomasz Ferenz, Ryszard Hanecki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1992/45/1

Szczelna przetoka pęcherzowo-skórna
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Tadeusz Krzeski, Mieczysław Ołpiński

Urologia Polska 1991/44/3

Psoas hitch w powtórnym przeszczepieniu moczowodu do pęcherza moczowego
Ryszard Hanecki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1990/43/1

WCZESNE WYNIKI ENDOSKOPOWEGO LECZENIA ODPŁYWU PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWEGO
Andrzej Borówka, Ryszard Hanecki, Mieczysław Ołpiński, Janusz Gołębiewski, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1985/38/4

URETROPLASTYKA Z UŻYCIEM WOLNEGO PŁATA SKÓRY PEŁNEJ GRUBOŚCI W LECZENIU SPODZIECTWA
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Janusz Judycki, Ryszard Hanecki, Mabruk Emsallem