PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Adam Kwinta

Urologia Polska 2008/61/4

Leczenie chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) fotoselektywną waporyzacją stercza PVP laserem GreenLight KTP – doświadczenia własne
Adam Kwinta, Robert Walkiewicz

Urologia Polska 2008/61/3

Leczenie operacyjne z zabezpieczeniem hemostazy zaklemowaniem śródoperacyjnym tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadku olbrzymiego, dopełniającego naczyniaka jamistego moszny i krocza
Adam Kwinta, Roman Rachtan, Tomasz Mrowiecki

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wczesnych rezultatów fotoselektywnej waporyzacji stercza (PVP) u 80 chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Adam Kwinta, Sławomir Mrozicki, Robert Walkiewicz

Urologia Polska 2006/59/4

Kamica moczowa jako ciągły proces krystalizacji i rozpadu kryształów w świetle badań biomineralogicznych
Maciej Pawlikowski, Adam Kwinta

Urologia Polska 1986/39/3

ODLEGŁE WYNIKI OPERACYJNEGO LECZENIA WYSIŁKOWEGO NIETRZYMANIA MOCZU U KOBIET SPOSOBEM MARSHALL-MARCHETTI
Ryszard Miąsik, Adam Kwinta

Urologia Polska 1986/39/1

Indeks reaktywności immunologicznej. Próba praktycznego zastosowania u chorych na raka nerki kwalifikowanych do nefrektomii
Adam Kwinta
Urazowe uszkodzenie wodonercza
Jan Leńko, Andrzej Bugajski, Adam Kwinta

Urologia Polska 1985/38/3

NADWRAŻLIWOŚĆ TYPU PÓŹNEGO U CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta, Wiesław Węglarz

Urologia Polska 1985/38/2

ANALIZA CHORYCH KIEROWANYCH WIELOKROTNIE NA OSTRY DYŻUR UROLOGICZNY
Wiesław Węglarz, Adam Kwinta

Urologia Polska 1985/38/1

KWAŚNA FOSFATAZA STERCZOWA (PAP) W OSOCZU ? PORÓWNANIE METODY RADIO- I ENZYMOIMMUNOLOGICZNEGO OZNACZANIA STĘŻENIA
Jan Kulpa, Adam Kwinta

Urologia Polska 1984/37/4

OCENA AKTYWNOŚCI RECEPTOROWEJ LIMFOCYTÓW T W TESTACH ROZETOWYCH U CHORYCH NA RAKA I GRUCZOLAK STERCZA
Gabriel Turowski, Zygmunt Dobrowolski, Adam Kwinta
OCENA AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH W TESTACH REDUKCJI NBT U CHORYCH NA GRUCZOLAK I RAKA STERCZA
Gabriel Turowski, Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski

Urologia Polska 1984/37/3

OCENA AKTYWNOŚCI ROZETOWEJ LIMFOCYTÓW KRWI OBWODOWEJ CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta

Urologia Polska 1984/37/2

OCENA AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ GRANULOCYTÓW OBOJĘTNOCHŁONNYCH W TESTACH REDUKCJI NBT U CHORYCH NA RAKA NERKI
Adam Kwinta

Urologia Polska 1983/36/4

Próba oceny reaktywności immunologicznej u chorych na. raka nerki z przerzutami
Adam Kwinta

Urologia Polska 1983/36/2

Cystoskop ma 100 lat
Adam Kwinta, Zygmunt Dobrowolski