PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Janusz Judycki

Urologia Polska 2008/61/2

Zwężenia moczowodów w następstwie przeszczepów aortalno-udowych
Bolesław Kuzaka, Janusz Judycki, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Maciej Niemierko, Maciej Czaplicki

Urologia Polska 2006/59/2

Ureteroskopowe leczenie ciężarnych kobiet chorych na kamicę moczowodową
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Maciej Czaplicki

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-5: Nowe zjawisko ery endourologii - kamienie śródmiąższowe nerki, kamienie przynerkowe i okołomoczowodowe
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Piotr Kryst, Jacek Judycki, Andrzej Borkowski
PVI-6: Zwężenia moczowodów w następstwie pomostowania aortalnoudowego - doniesienie wstępne
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Piotr Kuzaka, Janusz Judycki, Maciej Niemierko, Andrzej Borkowski
SNI-2: Litotrypsja ureterorenoskopowa w ciąży
Ewa Bres-Niewada, Janusz Judycki, Maciej Niemierko, Andrzej Borkowski, Janusz Gołębiewski

Urologia Polska 1998/51/2

OCENA WYNIKÓW LECZENIA KAMICY MOCZOWODOWEJ METODĄ URS PO UPRZEDNIM NIESKUTECZNYM ESWL
Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Leszek Bęc, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1997/50/3

MODEL LITOTRYPTORA IPPT PAN PIERWSZE DOŚWIADCZENIA KLINICZNE
Tomasz Jakubczyk, Janusz Judycki, Jerzy Etienne, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Leszek Filipczyński, Bogusław Zienkiewicz

Urologia Polska 1996/49/1

DWA PRZYPADKI ENDOPIELOTOMII U DZIECI
Nagib Elghawi, Andrzej Borówka, Janusz Judycki

Urologia Polska 1995/48/2

WPŁYW KRUSZENIA KAMIENI NERKOWYCH FALĄ WSTRZĄSOWĄ WYZWALANĄ POZAUSTROJOWO (ESWL) NA GENERACJĘ ENDOTELINY (ET) W ASPEKCIE ROZWOJU NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (DONIESIENIE WSTĘPNE)
Tomasz Ferenz, Artur A. Antoniewicz, Andrzej Borówka, Leszek Pęczek, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
PRZEZSKÓRNE USUWANIE KAMIENI Z POŁĄCZENIA MIEDNICZKOWO-MOCZOWODOWEGO I GÓRNEGO ODCINKA MOCZOWODU
Nagib Elghawi, Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski

Urologia Polska 1993/46/1

Zastosowanie przezskórnej przetoki nerkowej w leczeniu przetoki moczowodowo-pochwowej — opis przypadku
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Janusz Judycki

Urologia Polska 1992/45/2

ESWL u dzieci
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki
Leczenie zwężenia połą czenia miedniczkowo-moczowodowego metodą endopielouretertomii
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski
Leczenie metodą ESWL odlewowej kamicy jedynej nerki u chorej z upośledzeniem krzepnięcia krwi
Artur A. Antoniewicz, Janusz Judycki, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski

Urologia Polska 1991/44/2

Leczenie kamicy odlewowej nerek u dzieci metodą ESWL
Mieczysław Ołpiński, Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki

Urologia Polska 1991/44/1

Leczenie pourazowego zarośnięcia męskiej cewki moczowej metodą endoskopowej tunelizacji
Cezary Brzozowski, Andrzej Borówka, Janusz Judycki

Urologia Polska 1987/40/2

PRZEZSKÓRNE OPERACJE KAMICY NERKOWEJ I MOCZOWODOWEJ - DONIESIENIE WSTĘPNE
Andrzej Borówka, Janusz Judycki, Andrzej Borkowski, Tadeusz Krzeski, Lesław Sęk

Urologia Polska 1985/38/4

URETROPLASTYKA Z UŻYCIEM WOLNEGO PŁATA SKÓRY PEŁNEJ GRUBOŚCI W LECZENIU SPODZIECTWA
Andrzej Borówka, Zbigniew Wolski, Janusz Judycki, Ryszard Hanecki, Mabruk Emsallem

Urologia Polska 1984/37/1

TRIGONOILEOCUTANEOSTOMIA
Andrzej Borówka, Tadeusz Krzeski, Janusz Judycki