PTU - Polskie Towarzystwo Urologiczne

Wyszukiwarka


Uwaga:
Ponieważ powyższa wyszukiwarka podczas wyszukiwania “nie rozumie” słów w różnych formach (przypadkach, rodzajach, czasach, liczbach itp.) prosimy, w przypadku nie znalezienia szukanych informacji, o powtórzenie wyszukiwania wpisując słowa kluczowe w innych formach.
Na przykład szukając słowa nerka można spróbować szukać równieź nerki, nerkom, nerce.

ilość artykułów: 164

Urologia Polska 2004/57/2a

PIX-1: Wyniki laparoskopowego leczenia żylaków powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Paradysz, Andrzej Potyka
trafność: 207

Urologia Polska 2005/58/Suplement 1

Ocena porównawcza poprawy płodności po laparoskopowym leczeniu jednostronnych i obustronnych żylaków powrózka nasiennego u 590 mężczyzn
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Hanna Zbrońska, Andrzej Kupilas
trafność: 199

Urologia Polska 2004/57/2

Ocena skuteczności laparoskopowego powiązania żył jądrowych mierzona jakością nasienia i średnicą naczyń żylnych u chorych na żylaki powrózka nasiennego
Piotr Chłosta(1), Grzegorz Kata(2), Artur A. Antoniewicz(2), Tomasz Szopiński(2), Michał Szymański(2), Andrzej Borówka(2)
trafność: 176

Urologia Polska 1992/45/3

Leiomyoma nasieniowodu
Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Bolesław Kuzaka, Roman Pykało
trafność: 145

Urologia Polska 2000/53/2

ODPOWIEDŹ NA KOMENTARZ PROF. CZ. SZYMKIEWICZA DO PRACY: NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Jerzy Niedzielski, Dariusz Paduch, Mieczysław Miodek
trafność: 139

Urologia Polska 1981/34/3-4

Przypadek pozaotrzewnowego umiejscowienia wodniaka powrózka nasiennego i jądra
Jan Szymanowski, Wojciech Ejchman
trafność: 135

Urologia Polska 2005/58/4

Liposarcoma powrózka nasiennego
Tomasz Gołąbek(1), Barbara Darewicz(1), Jacek Kudelski(1), Marian Sulik(2)
trafność: 113

Urologia Polska 1984/37/4

DWA PRZYPADKI PRZEROSTU WZGÓRKA NASIENNEGO U MŁODYCH MĘŻCZYZN
Janusz Darewicz, Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski
trafność: 109

Urologia Polska 1980/33/1

Tłuszczako-mięsak powrózka nasiennego
Stanisław Dąbkowski
trafność: 108

Urologia Polska 1991/44/1

Sprawozdanie z 31.Dnia Naukowego Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego23—25 maj1990 r.Worms)
Mirosław Kazoń
trafność: 106

Urologia Polska 1996/49/1

MIĘŚNIAKOMIĘSAK PRĄŻKOWANY ZARODKOWY POWRÓZKA NASIENNEGO
Jacek Ogrodnik, Andrzej Małczyński
trafność: 102

Urologia Polska 1980/33/1

Przypadek przemieszczenia jądra na krocze
Andrzej Kowalski, Stefan Olszewski, Ewa Oleksowicz
trafność: 102

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 14 - Porównawcza ocena wpływu laparoskopowej operacji żylaków powrózka nasiennego na poprawę płodności u 367 palących i niepalących mężczyzn
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas, Zbigniew Kaletka
trafność: 98
KOD: 17 - Porównawcza ocena przez- i zaotrzewnowych laparoskopowych operacji (LO) w leczeniu urologicznych schorzeń u dzieci
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Paradysz, Ryszard Zbroński
trafność: 97

Urologia Polska 1996/49/3

NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POWRÓZKA NASIENNEGO
Andrzej Basiewicz, Aleksander Niedzielski
trafność: 96

Urologia Polska 1995/48/4

NIEZŁOŚLIWY MIĘDZYBŁONIAK NAJĄDRZA - OPIS 2 PRZYPADKÓW
Andrzej Paradysz, Zenon Wielicki, Małgorzata Panasiewicz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 93

Urologia Polska 1989/42/1

KLINICZNA PRÓBA OCENY ANGIOSCYNTYGRAFICZNEGO OZNACZANIA PRZEPŁYWU KRWI ŻYLNEJ W LEWYM JĄDRZE, ZMIANY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW NASIENIA PRZED I PO OPERACJI PODWIĄZANIA ŻYŁY JĄDROWEJ LEWEJ ORAZ PROPOZYCJA WŁASNEJ KLASYFIKACJI KLINICZNEJ ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASI
Cezary Szczepański, Leszek Jeromin, Michał Studniarek, Ryszard Kowski
trafność: 92

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Dlaczego nie polegamy tylko na ultrasonografii w ,,zespole ostrej moszny"?
Paweł Kroll(1), Andrzej Jankowski(1), Przemysław Mańkowski(1), Anna Jażdżewska(1), Paweł Juszczak(1), Małgorzata Warzywoda(2)
trafność: 91

Urologia Polska 1985/38/1

WPŁYW POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM FLEBOGRAFII NA PODSTAWOWE PARAMETRY NASIENIA U CHORYCH Z ŻYLAKAMI POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak, Leszek Jeromin, Krzysztof Kula
trafność: 90

Urologia Polska 1979/32/4

Guz powrózka nasiennego
Krystyna Słapczynska-Kupczak
trafność: 89

Urologia Polska 1981/34/3-4

Skręt przyczepka najądrza
Andrzej Prajsner, Jerzy Olucha
trafność: 89

Urologia Polska 1995/48/3

EPIDIDYMITIS W NASTĘPSTWIE EKTOPICZNEGO UJŚCIA MOCZOWODU DO PĘCHERZYKA NASIENNEGO
Wojciech Husiatyński, Wojciech Ejchman
trafność: 83

Urologia Polska 1982/35/3-4

Przypadek przemieszczenia ujścia moczowodowego do pęcherzyka nasiennego
Jerzy Miarzyński
trafność: 82

Urologia Polska 1992/45/3

Senoli Cell Only Syndrom — jako przyczyna niepłodności
Jacek Kudelski, Janusz Dzięcioł
trafność: 81

Urologia Polska 1986/39/4

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII W NOWYM SADZIE (JUGOSŁAWIA)
Wojciech Ejchman
trafność: 77

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z uczestnictwa w 48 Zjeździe Szwajcarskiego Towarzystwa Urologicznego
Lech Gałek
trafność: 75

Urologia Polska 1995/48/3

SPRAWOZDANIE Z II BERLIŃSKIEGO SYMPOZJUM LAPAROSKOPII UROLOGICZNEJ BERLIN, 28-29 KWIETNIA 1995
Piotr Dobroński(1), Jacek Judycki(2)
trafność: 74

Urologia Polska 2006/59/1

Wybarwianie naczyń limfatycznych jądra jako metoda umożliwiająca ich identyfikację i oszczędzenie podczas laparoskopowego leczenia chorych z żylakami powrózka nasiennego
Andrzej Gołębiewski, Marek Królak, Leszek Komasara, Piotr Czauderna
trafność: 74

Urologia Polska 1985/38/1

WŁASNA MODYFIKACJA POZAOTRZEWNOWEGO PRZECIĘCIA ŻYŁY JĄDROWEJ Z ZASTOSOWANIEM ŚRÓDOPERACYJNEJ FLEBOGRAFII W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO
Zbigniew Janiak
trafność: 69

Urologia Polska 1984/37/4

PORÓWNANIE METOD ? ENDOSKOPOWEJ I ULTRASONOGRAFICZNEJ ? PRZY OCENIE WIELKOŚCI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny, Zbigniew Jeleń
trafność: 69

Urologia Polska 1997/50/2

WŁASNE DOŚWIADCZENIA W LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO SPOSOBEM OBLITERACJI ŻYŁY NASIENNEJ U 54 CHORYCH
Tomasz Stachowski(1), P. Skrzywanek(2), Zbigniew Kwias(1), Andrzej Karwowski(2)
trafność: 65

Urologia Polska 2007/60/2

Badanie termograficzne w diagnozowaniu młodzieńczych żylaków powrózka nasiennego. Doniesienie wstępne
Wojciech Kuzański(1), Adam Olszewski(2), Andrzej Napieralski(2), Jerzy Niedzielski(1)
trafność: 64

Urologia Polska 1989/42/4

WODNIAK JĄDRA PO OPERACYJNYM. LECZENIU ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO U DZIECI
Andrzej Jankowski
trafność: 63

Urologia Polska 1990/43/4

POLIP CEWKI TYLNEJ U 14-LETNIEGO CHŁOPCA PRZYCZYNĄ MASYWNEGO KRWIOMOCZU
Wojciech Pypno, Alojzy Witeska
trafność: 61

Urologia Polska 1992/45/3

Wyniki leczenia żylaków powrózka nasiennego
Tadeusz Zajączkowski, Spiridon Simadirakis, Winfried Straube
trafność: 61

Urologia Polska 1991/44/2

Electroincisio prostatae transurethralis(TUIP)
Stefan Wesołowski, Sławomir Zuchora, Mieczysław Węglewicz, Franciszek Zmysłowski
trafność: 58

Urologia Polska 1993/46/2

Polip cewki moczowej tylnej u dzieci
Andrzej Jankowski, Katarzyna Bernardczyk
trafność: 57

Urologia Polska 1978/31/2

Poprzeczne czyli skrzyżowane przemieszczenie jąder
Franciszek Janosz, Jan Przybyła, Jan Myrta
trafność: 56

Urologia Polska 1992/45/3

Nowy sposób zapobiegania krwiakowi i obrzękowi po operacjach w obrębie moszny
Andrzej Sikorski, Krzysztof Czernicki
trafność: 55

Urologia Polska 1998/51/3

NIEDROŻNOŚĆ PRZEWODÓW WYTRYSKOWYCH ? OPIS PRZYPADKU
Cezary Torz(1), Elżbieta Keller(2), Janusz Gołębiewski(2)
trafność: 54

Urologia Polska 1998/51/4

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ CZESKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (ĆUS), ROŻNOV POD RADHOŚTEM, 9-11 PAŹDZIERNIKA 1997 ROKU
Bogusław Chwajol
trafność: 54

Urologia Polska 1980/33/2

Sprawozdanie z posiedzeń naukowych oddziału warszawskiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Jan Antczak
trafność: 54

Urologia Polska 2008/61/3

Zmodyfikowana metoda fenestracji osłonek jądra w zapobieganiu powstawania pooperacyjnego wodniaka jądra po operacji żylaków powrózka nasiennego
Marek Krakós, Mieczysław Miodek, Jerzy Niedzielski
trafność: 53

Urologia Polska 2000/53/2

KOMENTARZ DO PRACY: NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Czesław Szymkiewicz
trafność: 51

Urologia Polska 2006/59/Suplement 1

KOD: 17 - Laparoskopia w urologii dziecięcej
Piotr Gastoł, Kinga Kowalczyk, Jerzy Czyż, Małgorzata Baka-Ostrowska
trafność: 51

Urologia Polska 1996/49/4

WODNIAK JĄDRA - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE
Lesław Kolarz, Leonard Gross
trafność: 51

Urologia Polska 1999/52/4

SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM POŚWIĘCONEGO LASEROM W UROLOGII
Krzysztof Bar
trafność: 50

Urologia Polska 2006/59/3

Ocena metod leczenia w przypadkach żylaków powrózka nasiennego u młodzieży
Kinga Kowalczyk(1), Piotr Gastoł(1), Małgorzata Baka-Ostrowska(1), Marek Pędich(2)
trafność: 49

Urologia Polska 1998/51/1

PRZERZUT W NAJĄDRZU PIERWSZYM OBJAWEM RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI
Piotr Machoy, Jerzy Świtała, Lucjan Hermelin
trafność: 48

Urologia Polska 1997/50/2

RAKOWIAK - RZADKI PRZYPADEK NOWOTWORU JĄDRA
Radosław Jardanowski, Roman Pykało
trafność: 48

Urologia Polska 1986/39/1

Ultrasonografia moszny. ocena wyników badań u 133 chorych
Wojciech Włodarczyk, Eugeniusz Miękoś, Wieńczysław Monita, Czesław Pawlak
trafność: 47

Urologia Polska 1990/43/3

SKRĘT PRZYCZEPKÓW JĄDRA I NAJĄDRZA
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube
trafność: 47

Urologia Polska 2000/53/2

NIEOPERACYJNE LECZENIE NABYTYCH WODNIAKÓW JĄDER U CHŁOPCÓW METODĄ SKLEROTYZACJI ASPIRACYJNEJ PRZY UŻYCIU TETRACYKLINY
Jerzy Niedzielski(1), Dariusz Paduch(2), Mieczysław Miodek(1)
trafność: 47

Urologia Polska 2005/58/2

Porównawcza ocena wpływu laparoskopowego leczenia chorych z jednostronnymi i obustronnymi żylakami powrózka nasiennego na poprawę płodności męskiej
Jacek Huk, Mieczysław Fryczkowski, Andrzej Kupilas
trafność: 46

Urologia Polska 1979/32/2

Skręt jądra
Tadeusz Spruch, Jerzy Michalak
trafność: 46

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Laparoskopia w przypadkach nienowotworowych schorzeń układu moczowo-płciowego
Andrzej Szedel, Marcin Życzkowski, Andrzej Potyka, Magda Duda, Maciej Kupajski, Wiesław Duda, Piotr Bryniarski, Andrzej Paradysz, Mieczysław Fryczkowski
trafność: 46

Urologia Polska 1999/52/4

OCENA KSIĄŻKI P.T.: WYBRANE ZAGADNIENIA Z MIKROCHIRURGII
Andrzej Borówka
trafność: 46

Urologia Polska 1988/41/1

POSZERZONE NACZYNIA ŻYLNE TYLNEJ CEWKI PRZYCZYNĄ HEMOSPERMII
Zygmunt Olszówka, Krzysztof Rogowski
trafność: 46

Urologia Polska 1998/51/4

POWIKŁANIA PO 252 UROLOGICZNYCH ZABIEGACH LAPAROSKOPOWYCH W MATERIALE KLINIKI UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Eugeniusz Miękoś, Henryk Lesiewicz, Józef Howaniec, Zbigniew Trzepizur, Zbigniew Jabłonowski, Czesław Pawlak, Waldemar Różański, Cezary Zydek
trafność: 45

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski
trafność: 44
Skręt jądra – wyniki odległe leczenia operacyjnego
Krzysztof Kraśnicki, Zbigniew Wolski, Janusz Tyloch, Jarosław Leszniewski
trafność: 44

Urologia Polska 1983/36/1

Wstrząs uczuleniowy jako powikłanie ureteropielografii
Krzysztof Rogowski, Barbara Karasewicz, Eugeniusz Malczyk
trafność: 44

Urologia Polska 1987/40/1

MIĘSAK Z MIĘSNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH JĄDRA (RHABDOMYOSARCOMA TESTIS)
Marek Pilch, Roman Pawłowicz
trafność: 44
MIĘSAK Z MIĘSNI POPRZECZNIE PRĄŻKOWANYCH JĄDRA (RHABDOMYOSARCOMA TESTIS)
Marek Pilch, Bogdan Marut, Roman Pawłowicz
trafność: 44

Urologia Polska 2001/54/3

Liszaj twardzinowy i zanikowy - opis trzech przypadków
Wojciech Ejchman, Tomasz Wasyłyszyn
trafność: 44

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Ocena wczesnych rezultatów fotoselektywnej waporyzacji stercza (PVP) u 80 chorych na łagodny rozrost stercza (BPH)
Adam Kwinta, Sławomir Mrozicki, Robert Walkiewicz
trafność: 43

Urologia Polska 1984/37/3

BADANIE ENDOSKOPOWE I GENITOGRAFIA U DZIECI
Czesław Szymkiewicz, Mieczysław Śmigielski, Marek Pędich
trafność: 43

Urologia Polska 1985/38/2

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W 3rd INTERNATIONAL SYMPOSION OF OPERATIVE ANDROLOGY I W BERLINER ANDROLOGISCHE TAGE, BERLIN, 13?17 MARCA 1984 R.
Mirosław Kazoń
trafność: 42

Urologia Polska 1993/46/2

Sprawozdanie z Brandenburskiego Dnia Urologicznego 7.11.92 we Frankfurcie nad Odrą
Andrzej Musierowicz
trafność: 41

Urologia Polska 1997/50/4

WSPÓŁCZESNE TEORIE POWSTAWANIA, KLASYFIKACJI I PATOFIZJOLOGII ZASTAWEK CEWKI TYLNEJ
Piotr Gastoł
trafność: 41

Urologia Polska 1993/46/1

Przypadek wady rozwojowej układu moczowego u dorosłych manifestujący się jako guz w podbrzuszu
Andrzej Musierowicz, Janusz Mroczek, Artur Sieczych, I Marek Zych
trafność: 40

Urologia Polska 1982/35/1-2

Wyniki odległe leczenia operacyjnego niezstąpionych jąder
Zygmunt H. Kaliciński, Zygmunt Grodner, Krystyna Strulak, Włodzimierz Joszt, Lidia Skobejko-Włodarska, Ewa Zarzycka-Szczerbowska, Zygmunt M. Kaliciński
trafność: 40

Urologia Polska 1995/48/4

MIĘSAKI NARZĄDÓW UKŁADU MOCZOWO-PŁCIOWEGO
Jerzy Świerż, Bronisław Stawarz
trafność: 39

Urologia Polska 1995/48/2

MYXOSARCOMA - RZADKI PRZYPADEK POZAJĄDROWEGO GUZA WORKA MOSZNOWEGO
Jędrzej Michalec, Roman Pykało
trafność: 39

Urologia Polska 2005/58/3

Neurosarcoma pęczka nerwowo-naczyniowego stercza
Andrzej Paradysz(1), Marcin Życzkowski(1), Adam Ziółkowski(2), Andrzej Kupilas(1), Mieczysław Fryczkowski(1)
trafność: 39

Urologia Polska 2008/61/Supl. 1

Fotoselektywna waporyzacja stercza: analiza redukcji objętości gruczolaka stercza u pacjentów z BPH w obserwacji rocznej
Andrzej Sikorski, Marcin Gałęski
trafność: 39

Urologia Polska 1997/50/1

OGROMNY POZAJĄDROWY NERWIAKOWŁÓKNIAK MOSZNY
Marcin Szepietowski, Jacek Wójtowicz, Dariusz Nalej
trafność: 38

Urologia Polska 2000/53/3

NIETYPOWE GUZY MIEDNICY MNIEJSZEJ
Zygmunt Dobrowolski(1), Mieczysław Gałęzia(2), Wacław Lipczyński(1), Janusz Jaszczyński(1), Wiesław Węglarz(1), Bolesław Papla(3)
trafność: 38

Urologia Polska 1998/51/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NAUKOWO-SZKOLENIOWEGO W KLINICE UROLOGII PIERWSZEGO WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UNIWERSYTETU W PRADZE
Jerzy Siekiera
trafność: 38

Urologia Polska 1996/49/4

RZADKI PRZYPADEK ROZPOZNANEGO PRZYŻYCIOWO PRZERZUTU CZERNIAKA ZŁOŚLIWEGO DO JĄDRA
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Krzysztof Idzikowski, Grzegorz Jędrzejczak, Roman Pykało(1), Grzegorz Madej(2)
trafność: 38

Urologia Polska 1996/49/3

TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE POSTACI BRZUSZNEJ OLBRZYMIEGO WODNIAKA JĄDRA
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 38

Urologia Polska 1987/40/3

WSTĘPNA OCENA WARTOŚCI KLINICZNEJ WIELOLEKOWEJ CHEMIOTERAPII W LECZENIU DZIECI CHORYCH NA GUZY ZARODKOWE JĄDRA
Krystyna Sawicz-Birkowska, Urszula Chojnacka, Jerzy Czernik
trafność: 38

Urologia Polska 2000/53/3

RZADKI GUZ NAJĄDRZA
Krzysztof Borkowski, Jan Myrta, Wojciech Pawłowski
trafność: 37

Urologia Polska 1995/48/1

PRZERZUT RAKA JASNOKOMÓRKOWEGO NERKI DO OSŁONKI POCHWOWEJ JĄDRA
Janusz Ciechan, Wojciech Dzierżak
trafność: 37

Urologia Polska 1996/49/1

MIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY NAJĄDRZA
Zbigniew Ziętek, Zbigniew Wolski, Zdzisław Skok
trafność: 36

Urologia Polska 1991/44/1

Wrodzony brak nerki po łączony z ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej i uchyłko watością jelit
Krzysztof Łukojć, Andrzej Prajsner, Wojciech Szewczyk
trafność: 36

Urologia Polska 1998/51/2

PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA ? CZTERY LATA DOŚWIADCZEŃ
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
trafność: 35

Urologia Polska 1978/31/1

Analiza jednostek chorobowych w poszczególnych grupach wiekowych u chorych leczonych w klinice urologicznej AMG
Jerzy Niemirowicz
trafność: 35

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ cewnikowania pęcherza moczowego na częstość zakażenia nasieniowodów
Andrzej Musierowicz, Andrzej Nowiński, Jan Czerniawski, Mikołaj Chilimoniuk, Andrzej Matejczuk
trafność: 34

Urologia Polska 1996/49/4

CHIRURGIA URAZÓW I WAD WRODZONYCH NARZĄDÓW MIEDNICY MAŁEJ - DOSTĘP PRZEZŁONOWY
Zygmunt H. Kaliciński(1), Tadeusz Bokwa(1), Wojciech Perdzyński(1), Ewa Zarzycka-Szczerbowska(1), Maria Harnik(1), Wacław Rybałko(2)
trafność: 34

Urologia Polska 2001/54/2

Sprawozdanie z II Kongresu Naukowego Centralnego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (CEAU), Budapeszt 13-14 X 2000
Marek Lipiński, Marek Wrona, Leszek Jeromin
trafność: 34

Urologia Polska 1993/46/1

Sprawozdanie z 44 Kongresu Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego, Monachium 1992
Artur A. Antoniewicz, Tomasz Ferenz, Mirosław Kazoń, Andrzej Borówka
trafność: 34

Urologia Polska 2005/58/2

Rzadkie przypadki przenikających urazów zewnętrznych narządów płciowych męskich powikłanych obecnością ciała obcego
Roland Dadej, Zbigniew Kwias, Leszek Michalak, Michał Kretkowski
trafność: 33

Urologia Polska 1998/51/3

SPRAWOZDANIE Z POLSKIEGO ETAPU VI MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY AKADEMICKIEJ AUA-EAU 1998
Piotr Dobroński
trafność: 33

Urologia Polska 1997/50/1

NACZYNIAK JAMISTY MOSZNY JAKO RZADKA PRZYCZYNA KRWAWIENIA Z DRÓG MOCZOWYCH
Cezary Szcześniak, Maciej Czaplicki
trafność: 33

Urologia Polska 1993/46/3

Oskalpowania prącia
Zbigniew Tański, Edward Pogodski, Tadeusz Gacki
trafność: 33

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Ż XLI KONGRESU NIEMIECKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO (FREIBURG, 4?7. 10. 1989 R.)
Mirosław Kazoń
trafność: 32

Urologia Polska 1991/44/2

Zakażenie wewnątrzszpitalne w Klinice Urologii AM w Łodzi w latach 1984—1989
Włodzimierz Kuligowski, Kamil Burzyński, Leszek Jeromin
trafność: 30

Urologia Polska 1979/32/2

Gruźlicze zwężenie cewki moczowej
Jerzy Miarzyński, Andrzej Łodziński
trafność: 30

Urologia Polska 1991/44/2

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Klinice Urologii Katolickiego Uniwersytetu w Nijmegen (Holandia)
Tomasz Demkow
trafność: 30

Urologia Polska 1993/46/2

Skleroterapia wodniaków jąder z uży- ciem tetracykliny
Bolesław Kuzaka, Maciej Czaplicki, Andrzej W. Malewski, Cezary Torz
trafność: 29

Urologia Polska 1978/31/2

Wpływ Dicinonu na ilość utraconej krwi podczas przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza (ERS)
Jan Myrta, Adam Szkodny, Alina Patalong
trafność: 29

Urologia Polska 2003/56/2

Zmiany wydzielania estradiolu i testosteronu przy leydigioma i po usunięciu jądra z guzem
Elżbieta Oszukowska(1), Jolanta Słowikowska-Hilczer(1), Marek Lipiński(2), Krzysztof Kula(1)
trafność: 28

Urologia Polska 2001/54/1

Laparoskopowa prostatektomia radykalna - wskazania i technika zabiegu
Eugeniusz Miękoś
trafność: 28

Urologia Polska 1996/49/2

ZASTAWKA CEWKI TYLNEJ U DOROSŁEGO MĘŻCZYZNY - PREZENTACJA PRZYPADKU
Andrzej Kurpiński, Andrzej Kidawa, Grzegorz Jędrzejczak
trafność: 28

Urologia Polska 1985/38/2

ZAKAŻENIA SZPITALNE W KLINICE UROLOGII AM W ŁODZI
Leszek Jeromin, Janina Szymańska, Marek Rożniecki, Elżbieta Sobolewska, Iwona Brygier
trafność: 28

Urologia Polska 1993/46/1

Technika operacji laparoskopowych w urologii. Obserwacje własne
Andrzej Sikorski, Andrzej Modrzejewski
trafność: 28

Urologia Polska 1995/48/1

OCENA SKUTECZNOŚCI SKOJARZONEGO LECZENIA NASIENIAKA JĄDRA
Teresa Kowalska, Marian Reinfuss, Dorota Kociołek, Jan Skołyszewski
trafność: 27

Urologia Polska 1999/52/3

WARTOŚĆ LAPAROSKOPOWYCH I RETROPERITONEOSKOPOWYCH OPERACJI W UROLOGII DOŚWIADCZENIA WŁASNE
Mieczysław Fryczkowski, Jacek Huk, Andrzej Potyka, Zbigniew Kaleta
trafność: 27

Urologia Polska 1978/31/1

Radykalna przezcewkowa elektroresekcja (ERS) gruczolaka stercza
Adam Szkodny
trafność: 27

Urologia Polska 1993/46/2

Autotransplantacją jądra jako metoda leczenia wnętrostwa
Janusz Darewicz, Jacek Kudelski, Lech Gałek, Barbara Darewicz
trafność: 27

Urologia Polska 1995/48/4

STUDIA NAD ZMIANAMI MORFOLOGICZNYMI GRUCZOŁU ŚRÓDMIĄŻSZOWEGO W JĄDRZE SZCZURA PO ODNERWIENIU
Bolesław Otulakowski
trafność: 26

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W 1 KONGRESIE EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH W HAMBURGU, NIEMCY 17-19 LIPCA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Eugeniusz Miękoś
trafność: 26

Urologia Polska 1990/43/1

ODPŁYW PĘCHERZOWO-MOCZOWODOWY JAKO POWIKŁANIE PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Andrzej Prajsner
trafność: 26

Urologia Polska 1985/38/1

10-LETNIE DOŚWIADCZENIA W ELEKTRORESEKCJACH GRUCZOLAKA STERCZA
Leszek Jeromin, Jerzy Wiśniewski, Marek Rożniecki, Zbigniew Janiak, Jan Bortkiewicz
trafność: 26

Urologia Polska 2002/55/1

Sprawozdanie z Salzburga: Cornell Seminars in Urology
Piotr Chłosta(1), Cezary Szczęśniak(2), Grzegorz Kata(2)
trafność: 26

Urologia Polska 1996/49/1

PIERWOTNY CHŁONIAK ZŁOŚLIWY JĄDRA
Tomasz Demkow, Jan Walewski(1), Wojciech Rogowski, Grzegorz Madej
trafność: 25

Urologia Polska 1993/46/4

Przezcewkowe nacięcie zastawki cewki tylnej nożem sierpowym
Andrzej Jankowski, Jarosław Więckowski
trafność: 25

Urologia Polska 1999/52/3

SPRAWOZDANIE Z VIII ZIMOWEGO UROLOGICZNEGO FORUM (21-25. 11. 1999 R. - DAVOS, SZWAJCARIA)
Krzysztof Bar
trafność: 25

Urologia Polska 1990/43/4

OCENA STOSOWANYCH METOD ZNIECZULENIA U CHORYCH OPEROWANYCH W KLINICE UROLOGII INSTYTUTU CHIRURGII WAM W ŁODZI
Anna Bednarek, Marek Pisarski, Czesław Pawlak
trafność: 24

Urologia Polska 1988/41/1

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU NAUKOWEGO W KLINICE CHIRURGII DZIECIĘCEJ I NOWORODKA OKRĘGOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO PURPAN W TULUZIE (1. 9.?31. 12. 1986 r.)
Bożena Zapatka
trafność: 24

Urologia Polska 1995/48/4

SPRAWOZDANIE Z VII ŚWIATOWEGO KONGRESU VIDEOUROLOGII 17-20.06.1995 r. TAIPEI (TAJWAN)
Eugeniusz Miękoś
trafność: 24

Urologia Polska 1989/42/3

TECHNIKA CHIRURGICZNEGO ZAOPATRZENIA LOŻY PO PRZEZPĘCHERZOWYM WYCIĘCIU GRUCZOLAKA STERCZA
Józef Matych
trafność: 24

Urologia Polska 2005/58/4

Leczenie radykalne chorych na przyzwojaka pęcherza moczowego o złośliwym przebiegu klinicznym
Krzysztof Bar(1), Robert Klijer(1), Elżbieta Czekajska-Chehab(3), Waldemar Białek(1), Jerzy Michalak(1), Lech Wronecki(2)
trafność: 24

Urologia Polska 1990/43/2

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W KLINICE UROLOGII AKADEMICKIEGO SZPITALA SZKOLENIOWEGO W WORMACJI (8-18.10.1989 r.)
Mirosław Kazoń
trafność: 24

Urologia Polska 2002/55/4

Sprawozdanie z XIII Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej
Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Jan Karol Wolski, Czesław Szymkiewicz
trafność: 23

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z udziału w 34 Dniu Naukowym Południowo-Zachodnio-Niemieckiego Towarzystwa Urologicznego — Heidelberg 19-22.V.1993)
Mirosław Kazoń
trafność: 23

Urologia Polska 2006/59/3

Wyniki leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym w żyle głównej dolnej
Jerzy Polański(1), Maciej Czaplicki(2), Ewa Koźmińska(2), Paweł Szalecki(2), Andrzej Borkowski(2)
trafność: 23

Urologia Polska 1996/49/1

PRZEZCEWKOWA LASEROWA ABLACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
trafność: 22

Urologia Polska 1988/41/4

WCZESNE WYNIKI ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KRZYWEJ MIKCYJNEJ
Krzysztof Bar
trafność: 22

Urologia Polska 1993/46/3

Sprawozdanie z pobytu w Institut of Urology and Nephrology w Londynie . 277 T. Krzeski: Ocena „Urologii\" pod redakcją Jerzego Zielińskiego i Jana Leńki. PZWL, Warszawa 1993r
Tadeusz Krzeski
trafność: 21

Urologia Polska 2000/53/2

PHEOCHROMOCYTOMA PĘCHERZA MOCZOWEGO
Zygmunt Dobrowolski(1), Wacław Lipczyński(1), Jerzy Bucki(2), Jerzy Stachura(3), Barbara Postawa(4)
trafność: 21

Urologia Polska 1991/44/3

Sprawozdanie z II Światowego Ty godnia Dokształcania Zawodowego w chirurgii, onkologii i specjalnoś ciach zabiegowych Uniwersytetu Mediolańskiego. Mediolan 15—20.07.1990.
Kazimierz Krajka, Arkadiusz Mikszewicz
trafność: 21

Urologia Polska 1998/51/3

ZESPÓŁ OSTREJ MOSZNY ? WYNIKI LECZENIA
Wiesław Duda, Jan Kawecki, Mirosław Salamon, Krzysztof Łukojć, Krzysztof Sacha, Andrzej Szurkowski
trafność: 20

Urologia Polska 1993/46/2

Sprawozdanie z 10 Światowego Kongresu Endourologii i ESWL 0.3-06.09.1992 r. w Singapurze (cz. II)
Eugeniusz Miękoś
trafność: 20

Urologia Polska 1999/52/4

LEON KRYŃSKI - WYBITNY UROLOG KOŃCA XIX WIEKU - TWÓRCA PODŚLUZÓWKOWEGO WSZCZEPIENIA MOCZOWODÓW DO ESICY
Roman Sosnowski, Wojciech Rogowski, Tomasz Demkow
trafność: 19

Urologia Polska 1983/36/4

Wyniki leczenia chorych na zarodkowe, nienasieniakowe nowotwory jądra w stadium T1, p NO, MO na podstawie 21 przypadków
Kazimierz Adamkiewicz
trafność: 19

Urologia Polska 1995/48/1

SPRAWOZDANIE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU PT. ?ENDOCHIRURGIA NERKI I MOCZOWODU" - Loano, 13-16.11.1994 r.
Ewa Koźmińska(1), Lech Stachurski(2), Tomasz Ferenz(1)
trafność: 19

Urologia Polska 1998/51/1

SPRAWOZDANIE Z SYMPOZJUM EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA UROLOGICZNEGO W BRUKSELI, BELGIA 16-17 MAJA 1997 ROKU
Zbigniew Jabłonowski, Witold Cerski, Maciej Gruszczyński, Maciej Niemirowicz
trafność: 18

Urologia Polska 2007/60/2

Fotoselektywna waporyzacja w leczeniu łagodnego rozrostu stercza
Henryk Zieliński, Grzegorz Piotrowicz, Leszek Bortnowski
trafność: 18

Urologia Polska 2004/57/3

Mosznowa przepuklina pęcherza moczowego
Tadeusz Zajączkowski
trafność: 18

Urologia Polska 1998/51/2

LASEROWA ŚRÓDMIĄŻSZOWA KOAGULACJA STERCZA
Wojciech Pypno, Wojciech Husiatyński
trafność: 18

Urologia Polska 1987/40/2

RZADKIE GUZY JĄDRA I NAJĄDRZA KTÓRE NIE SĄ NOWOTWORAMI ZŁOŚLIWYMI
Tadeusz Zajączkowski, Winfried Straube, Werner Schlake
trafność: 18

Urologia Polska 2000/53/3

SPRAWOZDANIE ZE STAŻU W KLINICE UROLOGII W MANNHEIM
Ireneusz Ostrowski
trafność: 18

Urologia Polska 1984/37/3

WŁASNE DOŚWIADCZENIA WYPŁYWAJĄCE Z WYKONANIA 5000 PRZEZCEWKOWEJ ELEKTRORESEKCJI GRUCZOLAKA STERCZA
Adam Szkodny
trafność: 18

Urologia Polska 1998/51/3

PRZEZCEWKOWA WAPORESEKCJA STERCZA (TUVRP) ? UDOSKONALONY ZŁOTY STANDARD?
Wojciech Husiatyński, Wojciech Pypno
trafność: 17

Urologia Polska 1981/34/1

Sprawozdanie naukowe z 4 Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (Ateny 28—31 maja 1980)
Jerzy Zieliński
trafność: 17

Urologia Polska 1997/50/1

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CARCINOMA IN SITU W JĄDRZE PRZECIWLEGŁYM PRZY JEDNOSTRONNYM ZARODKOWYM NOWOTWORZE GONADY MĘSKIEJ
Marek Sosnowski(1), Krzysztof Kula(2)
trafność: 17

Urologia Polska 1982/35/3-4

Klasyfikacja i zasady leczenia nowotworów jąder z pierwotnej komórki płciowej
Kazimierz Adamkiewicz
trafność: 15

Urologia Polska 1983/36/1

Sprawozdanie z V Zjazdu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego Wiedeń, 10?15 maja 1982 r.
Jerzy Zieliński
trafność: 15

Urologia Polska 2008/61/4

Leczenie chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) fotoselektywną waporyzacją stercza PVP laserem GreenLight KTP – doświadczenia własne
Adam Kwinta, Robert Walkiewicz
trafność: 15

Urologia Polska 1989/42/4

PRZEGLĄD CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
trafność: 14

Urologia Polska 2007/60/3

Urazy cewki moczowej u dzieci – analiza siedmiu przypadków
Wiesław Urbanowicz, Radosław Mycek, Michał Wolnicki, Janusz Sulisławski, Piotr Sołtysiak, Kinga Maniecka
trafność: 14

Urologia Polska 2004/57/3

Leczenie operacyjne niezstąpionych jąder w formie chirurgii jednego dnia z uwzględnieniem oceny śródoperacyjnej stanu gonady
Wojciech Korlacki, Józef Dzielicki
trafność: 14

Urologia Polska 1993/46/1

Prof. dr hab. med. Alfons Antoni Wojewski (1912-1992)
Tadeusz Zajączkowski
trafność: 14

Urologia Polska 2003/56/1

Ocena wpływu trójwymiarowej rekonstrukcji gruczołu krokowego na wyniki przezcewkowej igłowej ablacji gruczolaka stercza (TUNA) u chorych na łagodny rozrost gruczołu krokowego
Grzegorz Kata(1), Artur A. Antoniewicz(1), Piotr Chłosta(2), Tomasz Szopiński(1), Andrzej Borówka(1)
trafność: 13

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. dr med. Stanisław Cieśliński (1922-1994)
Grzegorz Krzyżanowski, Mariola Matyjaszczyk
trafność: 12

Urologia Polska 1999/52/3

NOWOTWORY JĄDER W ŚWIETLE BADAŃ CYTOGENETYCZNYCH
Barbara Pieńkowska-Grela(1), Roman Sosnowski(2), Tomasz Demkow(2)
trafność: 12

Urologia Polska 1992/45/2

Swoisty antygen sterczowy PSA; ocena użyteczności w klinice raka stercza
Antonina Marczyńska, Jan Kulpa
trafność: 12

Urologia Polska 2003/56/2

Priapizm - współczesne poglądy
Ireneusz Ostrowski(1), Artur A. Antoniewicz(2)
trafność: 11

Urologia Polska 1998/51/1

8 MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE SMIT ? FAKTY, REFLEKSJE
Andrzej Borówka(1), Artur A. Antoniewicz(1), Piotr Chłosta(2)
trafność: 11

Urologia Polska 1984/37/2

RADIOTERAPIA UROLOGICZNA ? STATUS PRAESENS I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Jan Skołyszewski
trafność: 8

Urologia Polska 1994/47/1-2

Prof. zw. dr med. Jan Leńko (1917-1933)
Andrzej Bugajski
trafność: 7

Urologia Polska 1998/51/1

PROFESOR ZWYCZAJNY DR HAB. MED. TADEUSZ KRZESKI (1922-1998) - WSPOMNIENIE POŚMIERTNE
trafność: 7